Stichting MVM

Stichting Middelbare Vakopleiding Metaal (MVM) is een samenwerking tussen een 25-tal metaalbedrijven in de regio Den Bosch. Stichting MVM verzorgt in samenwerking met het Koning Willem I College opleidingsroutes voor de metaalverwerkende industrie in de zogenaamde BBL “Off-the-Job” variant.

Stichting MVM leidt samen met haar lidbedrijven en Koning Willem I College op voor het hoogst haalbare en is dan ook een erkende Bedrijfsvakschool in de Metaaltechniek (https://www.oom.nl/scholingspools). De bij MVM aangesloten bedrijven zijn alle erkende leerbedrijven. Voor informatie voor de leerbedrijven kunt u kijken op https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning.

Voordelen voor de student

Stichting MVM kan een rol spelen in het vinden bij een passend leerbedrijf. Je kan bijvoorbeeld bij een paar bedrijven naar keuze een dagje meelopen

De opleidingskosten worden door de leerbedrijven volledig vergoed

Je krijgt de praktijkvaardigheden in een beschermde omgeving aangeleerd: in de metaalhal van het Koning Willem I College

Het slagingspercentage is beduidend hoger dan bij een On-the-Job variant

De zekerheid dat je een goede praktijkopleiding aangeboden krijgt bij een leerbedrijf dat jouw ontwikkeling belangrijk vindt.

Beroeps Begeleidende Leerweg: (BBL)

Een student kan in twee varianten een BBL opleiding op het Koning Willem I College volgen:

Voor beide varianten geldt dat de student:

Voordelen voor het leerbedrijf

Stichting MVM ondersteunt bij de werving van potentiële BBL-studenten

Stichting MVM ontzorgt bij de opleiding van studenten: de praktijkopleider binnen uw organisatie is minder tijd kwijt aan begeleiding

De student krijgt sneller vaardigheden aangeleerd en is daardoor eerder inzetbaar binnen uw bedrijf

De student krijgt over het gehele spectrum binnen de opleiding kennis & vaardigheden aangeleerd, inclusief VCA en voor de constructie-beroepen de mogelijkheid een NIL-diploma te behalen op niv1 of niv2

Het is mogelijk om de werknemer/student volledig in te zetten in de productie omdat de wettelijke opleidingsactiviteiten plaatsvinden via MVM

Het risico op (beginners-)fouten en de daarmee gemoeide kosten ligt bij Stichting MVM

Invulling praktijkonderwijs

Een lidbedrijf van Stichting MVM besteedt de praktijkopleiding uit aan de werkplaatsen van het Koning Willem I College met haar professionele opleiders waar alle aandacht is voor de opleiding van de studenten in een beschermde omgeving.

Gedurende de tweejarige opleiding krijgt de student:

De student krijgt volgens een rooster elke week twee dagen praktijkonderwijs door instructeurs van het Koning Willem I College en twee dagen is de student op het leerbedrijf om de praktijkvaardigheden in praktijk te brengen en ervaring op te doen.

Toetsing en examinering worden afgenomen tijdens de periodes op Koning Willem I College.

Via Stichting MVM kunnen de volgende opleidingen gevolgd worden

Verspaner, niv. 2

Crebonummer: 25623

De volledige BBL-opleidingen worden afgesloten met een diploma uitgereikt door het Koning Willem I College en een certificaat van Stichting MVM wat aangeeft dat de Off-the-Job route gevolgd is via een BVM (Bedrijfsvakschool Metaaltechniek).

meer informatie?

  • All
  • Constructiewerker
  • Verspaner