Kosten

Bedrijven die hun leerlingen via stichting MVM opgeleid willen hebben zijn verplicht lid van Stichting MVM. De jaarlijkse contributie is €1000,- waarbij het lidmaatschap automatisch jaarlijks wordt verlengd.

Aan de ‘Off-the-Job’ opleiding zijn kosten verbonden:

1e leerjaar €10.000,-

Exclusief cursusgeld & boekengeld voor de theorie bij het Koning Willem I College

2e leerjaar €10.000,-

Exclusief cursusgeld & boekengeld voor de theorie bij het Koning Willem I College

3e leerjaar (bij de niv3 opleidingen)

Wordt geen extra praktijkonderwijs gegeven en daarmee alleen cursusgeld & boekengeld

Naast de direct kosten investeert het leerbedrijf in meer of mindere mate tijd in de opleiding van de leerling en daar zijn ook kosten mee gemoeid.

Vergoedingen

Voor de Off-the-Job opleiding kunt u een vergoeding aanvragen van jaarlijks max. €4200,- bij:

Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro
Het Scholingsfonds van de kleinmetaal (stichting OOM)

Aanvragen van de leerwerkbijdrage scholingspoolroute bij stichting OOM:

Ga naar de website van oom.nl en log in op www.mijnoom.nl.

Daar wordt u een aantal vragen gesteld en krijgt u een scherm met de samenvatting.

U moet vervolgens de BPVO (door Koning Willem I College verstrekt) en de “OPLEIDINGSOVEREENKOMST SCHOLINGSPOOL” (door MVM verstrekt) uploaden en dan wordt de aanvraag in behandeling genomen.

De vergoeding die u krijgt is op voorschotbasis en u krijgt elke 6 maanden vanuit OOM de vraag of de leerling nog in loondienst is, de opleiding volgt, etc.

Bij vragen kan je contact opnemen met de afdeling vergoedingen van OOM, daar helpen zij met de aanvraag van de vergoedingen: 0172 52 15 55.

Na afloop van een begeleidingsjaar kunt u een “subsidie praktijkleren” aanvragen van maximaal €2.700,- via: www.rvo.nl/subsidies-financiering/praktijkleren

Tijdelijk addendum

Stichting MVM is met het Koning Willem 1 College in gesprek om met ingang van het schooljaar 2024-2025 mogelijk een aantal organisatorische veranderingen door te voeren.

Op dit moment is de invulling van de opleiding één dag theorie, twee dagen praktijk via MVM en twee dagen praktijk op het bedrijf. Voor zowel de niv2 én de niv3 opleidingen gedurende twee schooljaren. De kosten en baten van de huidige invulling zijn op de site aangegeven: https://www.mvmdenbosch.nl/financien/

De verschillende varianten:

Nb. wanneer de invulling volgens variant 2 of 3 uitgevoerd wordt, geldt dit voor niv2 voor twee schooljaren. Voor niv3 zal in het derde schooljaar in nog te plannen periodes een aantal dagen extra praktijk uitgevoerd worden.

De opleidingskosten zullen aan de invulling aangepast worden. Betreft de baten heeft het bedrijf voor niv3 gedurende drie jaar recht op de bijdrage van de scholingsfondsen.

meer informatie?

  • All
  • Constructiewerker
  • Verspaner