Kosten

Bedrijven die hun leerlingen via stichting MVM opgeleid willen hebben zijn verplicht lid van Stichting MVM. De jaarlijkse contributie is €1000,- waarbij het lidmaatschap automatisch jaarlijks wordt verlengd.

Aan de ‘Off-the-Job’ opleiding zijn kosten verbonden:

1e leerjaar €10.000,-

Exclusief cursusgeld & boekengeld voor de theorie bij het Koning Willem I College

2e leerjaar €10.000,-

Exclusief cursusgeld & boekengeld voor de theorie bij het Koning Willem I College

3e leerjaar (bij de niv3 opleidingen)

Wordt geen extra praktijkonderwijs gegeven en daarmee alleen cursusgeld & boekengeld

Naast de direct kosten investeert het leerbedrijf in meer of mindere mate tijd in de opleiding van de leerling en daar zijn ook kosten mee gemoeid.

Vergoedingen

Voor de Off-the-Job opleiding kunt u een vergoeding aanvragen van jaarlijks max. €3800,- bij:

Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro
Het Scholingsfonds van de kleinmetaal (stichting OOM)

Aanvragen van de leerwerkbijdrage scholingspoolroute bij stichting OOM:

Ga naar https://www.oom.nl/Regelingen/Leerwerkbijdrage en log in op www.mijnoom.nl.

Daar wordt u een aantal vragen gesteld en krijgt u een scherm met de samenvatting.

U moet vervolgens de BPVO (door Koning Willem I College verstrekt) en de “OPLEIDINGSOVEREENKOMST SCHOLINGSPOOL” (door MVM verstrekt) uploaden en dan wordt de aanvraag in behandeling genomen.

De vergoeding die u krijgt is op voorschotbasis en u krijgt elke 6 maanden vanuit OOM de vraag of de leerling nog in loondienst is, de opleiding volgt, etc.

Bij vragen kan je contact opnemen met de afdeling vergoedingen van OOM, daar helpen zij met de aanvraag van de vergoedingen: 0172 52 15 55.

Na afloop van een begeleidingsjaar kunt u een “subsidie praktijkleren” aanvragen van maximaal €2.700,- via: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren.

meer informatie?

  • Alle
  • Constructiewerker
  • Verspaner